Close

Denetim Kurulu

Yaptığımız Çalışmalarda Denetleniyoruz

Denetim Kurulu yılda en az 2 defa derneğin gerçekleştirdiği bütün işlemleri ve hesapları denetler, rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunar.

Görev ve Sorumlulukları

•Derneğin gerçekleştirdiği bütün işlemleri ve dernek hesaplarını denetlemek.

•Derneğin faaliyetleri sırasında yürürlükte olan yasalara ve Derneğin Tüzüğüne aykırı olduğunu saptadığı hususlar, Dernekler Kanunu’na göre tutulması gereken defterler ve Derneğin hesapları üzerine rapor hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunmak.

•Genel Kurulu’nun yetki dahilindeki konularla ilgili olarak Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Alaaddin Serhan YAMAN – Başkan

Mahmut Samet ŞAKAR – Başkan Yardımcısı

Hasan Eray ALA – Kâtip Üye